महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाअंतर्गत योजना

ग्राह्य प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य

16 1,499

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाअंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत औषधी वनस्पती घटक योजना व पांडुरंग फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येणार असून शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. सदर योजनांच्या माध्यमातून ग्राह्य प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य शासनामार्फत येणार आहे. अधिक माहितीसाठी लिंक

http://krishi.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Images/MIDH_Advertisement_06_3_19.pdf

Get real time updates directly on you device, subscribe now.