Browsing Tag

Clear UPSC with ‘Ya’ text on first attempt; Just used the ‘this’ trick

पहिल्याच प्रयत्नात ‘या’ पठ्ठ्याने केली युपीएससी क्लिअर; फक्त वापरली…

मुंबई: किती तरीजण कित्येक वर्षे अभ्यास, सराव करत असतात. पण पहिल्याच प्रयत्नात पास होतात असं नाही. त्यानंतर वारंवार…