Browsing Tag

Sandeep Deshpande Adhikrut – Home | Facebook

पाटी बदलण्याचा खर्च जास्त की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा? संदीप देशपांडेंचा अमराठी…

मुंबई: राज्यातील दुकानांच्या पाट्या मराठी अक्षरात आणि मोठ्या ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य…